Qui est Alain de Benoist ?

I mer enn tretti år har Alain de Benoist arbeidet med metodisk analyse og refleksjon innen området idélære. Som forfatter, journalist, essayist, foredragsholder og filosof har han publisert mer enn 50 bøker og mer enn 3000 artikler som er oversatt til rundt femten forskjellige språk.

Hans fremste arbeidsområder er politisk filosofi og idéhistorie, men han er også forfatter av et stort antall arbeider særlig innen arkeologi, folkelivstradisjoner og religionshistorie.

Alain de Benoist lar seg ikke påvirke av den moderne tids skiftende idéologier, han tar avstand fra enhver form for intoleranse og ekstremisme men han er heller ingen nostalgiker. Når han kritiserer det moderne er det ikke fordi han idéaliserer fortiden, men fordi han er sterkt opptatt av flere postmoderne problemstillinger. Hans idéverden følger fire hovedlinjer: 1) Den sammenfallende kritikken av individualisme/universialisme og nasjonalisme (eller etnocentrisme) for så vidt som disse kategoriene hører hjemme i subjektivitetens metafysikk, 2) Den systematiske dekonstruksjon av kapitalismens rettferdiggjøring, dens til aksiom opphøyde egennytte, kapitalens sammensatte makt og innflytelse og dens globale utbredning som ifølge ham er vår tids største trussel mot verden, 3) Kampen for lokalt selvstyre, forent med beskyttelse av felles mangfold og identitet, 4) En klar stillingstagen til fordel for fullstendig federalisme basert på nærhetsprinsippet og muligheten for utformingen av det praktiske grunnlaget til fordel for alminnelig demokrati.

Selv om Alain de Benoits verker er kjente og anerkjente i et økende antall land, blir han ofte forbigått i Frankrike, der man altfor ofte forbinder hans navn med "Det nye Høyre" noe han aldri kjente seg igjen i.