Qui est Alain de Benoist ?

Des de fa més de trenta anys, Alain de Benoist està realitzant un metòdic treball d'anàlisi i de reflexió en el camp de les idees. Escriptor, periodista, assagista, conferenciat, filòsof, ha publicat més de 50 llibres i més de 3.000 articles, traduïts actualment a unes quinze llengües.

Els seus principals àmbits són la filosofia política i la història de les idees, però també és l'autor de nombroses obres relatives especialment a la arqueologia, les tradicions populars, la història de les religions o les ciències de la vida.

Indiferent a les modes ideològiques, rebutjant tota mena d'intolerància i d'extremisme, Alain de Benoist no cultiva tampoc cap tipus de nostàlgia «restauracionista». Quan critica la modernitat, no ho fa pas en nom d'un passat idealitzat, sinó preocupat sobretot per les problemàtiques postmodernes. Els principals eixos del seu pensament són quatre: 1) la crítica conjunta del individuo-universalisme i del nacionalisme (o del etnocentrisme) com categories que pertanyen, en els dos casos, a la metafísica de la subjectivitat; 2) la deconstrucció sistemàtica de la raó mercantil, de l'axiomàtica de l'interès i de les múltiples dominacions de la Forma-Capital, el desplegament planetari de la qual constitueix, al seu parer, l'amenaça principal que pesa avui sobre el món; 3) la lluita a favor de les autonomies locals, lligada a la defensa de les diferències i de les identitats col·lectives; 4) una decidida presa de posició a favor d'un federalisme integral, basat en el principi de subsidiaritat i en la generalització a partir de la base de les pràctiques de la democràcia participativa.

Malgrat que la seva obra és coneguda i reconeguda en un nombre creixent de països, Alain de Benoist segueix patint un gran ostracisme a França, on el seu nom és massa sovint associat al d'una «Nova Dreta» amb la qual Alain de Benoist mai s'ha reconegut veritablement.

Aquesta web té per finalitat donar a conèixer millor el seu pensament i facilitar-ne la difusió.